อาหารเสริม

เรามักจะพบได้ถึงบทความทางการแพทย์ หรือมักได้ยินคำแนะนำให้มีการรับประทาน อาหารเสริม ที่ได้รับการสกัดมาจากน้ำมันมะพร้าว ซึ่งโดยปกติเราอาจมีการรับประทาน อาหารเสริม ในลักษณะนี้ที่เกิดขึ้นจากการปรุงอาหาร และยังจะพบเห็นถึงการรับประทานน้ำมันมะพร้าวเป็น อาหารเสริม จากการรับประทานเป็นประจำในทุก ๆ วันในส่วนหนึ่งก็อาจมีความเชื่อที่ว่า ในน้ำมันมะพร้าวจะมีกรดไขมันโมเลกุลปานกลาง ซึ่งร่างกายสามารถนำไปให้เป็นประโยชน์ โดยไม่เหลือไว้ ซึ่งการตกค้างใด ๆ แต่ในส่วนนี้อาจเป็นความรู้ที่ไม่ถูกต้อง

 

เพราะในความเป็นจริงแล้ว อาหารเสริม จากน้ำมันมะพร้าว จะมีทั้งกรดไขมันอิ่มตัว และกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัว แต่เราจะพบได้ถึงจุดเด่นในเรื่องของกรดไขมันอิ่มตัวที่มีมากถึง 50 เปอร์เซ็นต์ โดยกรดนี้จะมีลักษณะของไขมันโมเลกุลปานกลาง จึงทำให้ผู้คนโดยส่วนใหญ่ ต่างเข้าใจว่าแหล่งน้ำมันมะพร้าว จะอุดมไปด้วยโมเลกุลในชนิดนี้ จึงมีการรับประทานกันเพิ่มมากขึ้น

 

ทั้งนี้จากข้อมูลทางการแพทย์ ยังจะพบได้อีกว่าการรับประทานน้ำมันมะพร้าว ไม่ได้มีส่วนช่วยในการเพิ่มไขมันดี ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายแต่เพียงเท่านั้น แต่ยังจะส่งผลในเรื่องของการได้รับไขมันเลวเพิ่มเติม ซึ่งในบางครั้ง อาจจะพบได้ถึงปริมาณของไขมันเลว ที่อาจมีมากกว่าไขมันดีจากการรับประทาน อาหารเสริม ที่ได้จากน้ำมะพร้าวกันนั่นเอง แต่หากท่านใดยังมีความต้องการที่จะรับประทาน อาหารเสริม ในลักษณะนี้ ก็ควรจะต้องรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอ หรือควรทำการปรึกษานักโภชนาการ เภสัชกรก่อนการเลือกซื้อเลือกรับประทานในทุก ๆ ครั้ง